Ministrantsøndag flyttes til 27. mars – nye spesielt velkommen!

(oppdatert 24. mars 2021)
St. Olav ministrantlag har fått ny side under menyen Grupper: Ministrantlaget

Det blir ministantsøndag igjen.
Pga. endring av tidspunkt for biskopens visitas til menigheten blir ministrantsøndagen flyttet frem til søndag 27. mars kl. 12.30-15.00.
Nye er spesielt velkommen! Les mer på ministrantsiden.