Messetider for juni 2022

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00 (NB! Det er ikke messe på polsk 26. juni og heller ikke i hele juli og august. Neste messe på polsk etter sommeren er 4. september.)
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 12. juni kl. 13.00
litauisk: søndag 12. juni kl. 15.00
vietnamesisk: søndag 19. juni kl. 13.30
kroatisk: søndag 26. juni kl. 16.00

* Pinsedag, søndag 5. juni: Internasjonal dag med salg av mat og underholdning etter høymessen kl. 11.00

Ukedager:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!