Messetider i juli (fra 27. juni) 2022

Søndager:
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk: ingen messer i juli.

* fredag 29. juli: Olsok – St. Olav, skytshelgen for menigheten,
høymesse kl. 18.00 i kirken (og økumenisk kompletorium i St. Olavskirkeruinen kl. 22)
* lørdag 30. juli: søndagsmesse kl. 18.00

Ukedager ellers: Ingen messer på ukedager fra 27.06. til 28.07.

MASS SCHEDULE FOR JULY 2022
Sundays:
Mass in Norwegian at 11:00 a.m.
Mass in other languages: no Mass in July.

* Friday 29th of July: St. Olav – Patron saint of our parish, Mass at 6:00 p.m.
* Saturday 30th July at 6:00 p.m. : Mass of Sunday.

Weekdays: From 27/6 to 28/7 no Mass on weekdays!

KONTAKTE PREST I JULI:
Vikarprest på søndager: Oddvar Moi, 958 83 336
Prest som kan kontaktes i nødsituasjoner i juli: Grzegorz Gryz, 476 55 854
Kontoret er stengt i juli.

GI EN SOMMERGAVE TIL St. Olav menighets BYGGEPROSJEKT og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!