Språkkaféen starter opp igjen 12. september

Caritasgruppen i menigheten vår har Språkkafé i menighetslokalet hver mandag kl. 18.00 – 20.00

Dette er for deg som ønsker å øve deg på å snakke norsk. Vi sitter i små grupper og samtaler om et tema som norsktalende lærer gir.

Kaffe/te og enkel servering.

Spørsmål kan stilles til Oddbjørg Alise Dahle (413 35 684)