Messetider for september 2022

SØNDAGER:  [oppdatert med bysantinsk messe på ukrainsk 18. september]
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 11. september kl. 13.00
vietnamesisk: søndag 18. september kl. 13.30
– bysantinsk messe på ukrainsk: søndag 18. september kl. 17.00
kroatisk: søndag 25. september kl. 16.00

HVERDAGER:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
OBS: fra tirsdag 27. til og med torsdag 29. september ingen messe
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!