Messetider i november 2022

SØNDAGER:  
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 13. november kl. 13.30
– vietnamesisk: LØRDAG 19. november kl. 14.00
kroatisk: søndag 27. november kl. 16.00

NB! Tirsdag 1. og onsdag 2. november : allehelgensdag og allesjelersdag
– begge dager messe kl. 18.00 i kirken.
– søndag 6. november velsigner presten som vanlig gravene på Solvang/Tønsberg nye kirkegård etter 11-messen og vi ber for de døde. Vi oppfordrer alle som har anledning til å bli med. Kirken oppmuntrer særlig til bønn for de døde og kirkegårdsbesøk på de åtte første dagene i november. 

HVERDAGER:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!