Messetider i februar 2023

[oppdatert 21.2. med korsvei på fredager i fastetiden kl. 17.30]
SØNDAGER:  

Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [røkelse benyttes 12.2.]
Messe på andre språk:
tamilsk: 5. februar kl. 13.00
filippinsk/engelsk: 12. februar kl. 13.00
vietnamesisk: 19. februar kl. 14.00
– kroatisk: 26. februar kl. 16.00

ANDRE SÆRLIG VIKTIGE DAGER I FEBRUAR:
2. februar (torsdag): Herrens fremstilling i tempelet – aftenmesse kl. 18.00 m/velsignelse av lys [røkelse benyttes].

22. februar: Askeonsdag (faste- og abstinensdag) – aftenmesse kl. 18.00 m/utdeling av asken.
– MENIGHETSFEST PÅ FEITETIRSDAG, 21. februar: Messe kl. 18 og deretter samling i menighetssalen. Alle tar med mat og drikke til felles bord.

HVERDAGER:
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag – flyttet fra onsdager)
fredager i fastetiden: KORSVEI kl. 17.30 (før messen)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!