Messetider for mai 2023

[Oppdatert med messe 17. mai kl. 08]
SØNDAGER:
Messe på polsk
kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
[Røkelse benyttes 14. og 28. mai + Kristi himmelfarts dag, 18. mai]
Messe på andre språk:
tamilsk: 7. mai kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 14. mai kl. 13.00
– vietnamesisk: 21. mai kl. 13.30

SÆRSKILTE DAGER I MAI:
* 13. mai: Førstekommunion, kl. 10.00 og 12.00.
* 17. mai: Messe for folk og fedreland kl. 08.00
* 18. mai: Kristi himmelfart – høymesse kl. 11.00.
* 28. mai: Pinsedag – menighetens internasjonale dag.

HVERDAGER:
– NB! Ingen messer 1.-5. mai
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!