Messetider for november 2023

Viktig melding om parkering: 
1) Pga. byggearbeidet og nytt skilt (se 3 nedenfor) må flere parkere i nabogatene eller ved svømmehallen.
2) Det er IKKE lov å parkere på St. Olav borettslags parkering.
3) Gjennomkjøring er forbudt i Botnegaten foran kirken (nytt skilt). Det er lov å slippe av passasjerer. Å kjøre gjennom gaten uten stopp er forbudt og kan bli bøtelagt av Politiet. 
4) Oppfordring: Dra hjemmefra fem minutter tidligere, parker i nabogatene eller svømmehallen, og gå den siste lille biten!

SØNDAGER:
Messe polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 5. og 26. november + allehelgensdag]
Messe på andre språk:
tamilsk: 5. november kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 12. november kl. 13.00
– vietnamesisk: SØNDAG 19. november kl. 13.30
kroatisk: 26. november kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
allehelgensdag, onsdag 1. november kl. 18.00: høymesse [røkelse benyttes]
allesjelersdag, torsdag 2. november kl. 18.00: requiemmesse
felles kirkegårdsbesøk med bønn for de avdøde til Tønsberg nye kirkegård (Solvang) etter høymessen søndag 5. november (til ca. kl. 13)

HVERDAGER (merk ny normalordning fra i høst):
mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!