Katekese og Ungdomsklubb på lørdag 11.november

Kl 15 – 19: Samling for familiekatekesen, førstekommunion og Tweens.
Vi møtes på Misjonshuset først.
Kl 18: Felles messe (også med konfirmantene og ungdomsgruppa AKUTT)
Etter messen: Konfirmantene og  ungdomsgruppa fortsetter på Misjonshuset.