Messetider for mai 2024

[NB! «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» med full kalender for måneden deles ut i kirken fra første søndag i måneden og publiseres etter det også på hjemmesiden]

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [røkelse benyttes 5.5. og 19.5.]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 5. mai kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
12. mai kl. 13.00
– vietnamesisk: 19. mai kl. 13.30
– kroatisk: 26. mai kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– Kristi himmelfartsdag, torsdag 9. mai: Høymesse kl. 11 [røkelse benyttes]
– Førstekommunionsmesser, lørdag 11. mai: kl. 10 og 12
– Fredag 17. mai: Morgenmesse i kirken kl. 08

HVERDAGER:
– NB! Ingen messer fra mandag 20. til fredag 31. mai
mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (19.4. flyttes den til 08.00 hos St. Elisabethsøstrene) (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag kveld)
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!