Messetider i november 2022

SØNDAGER:  
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 13. november kl. 13.30
– vietnamesisk: LØRDAG 19. november kl. 14.00
kroatisk: søndag 27. november kl. 16.00

NB! Tirsdag 1. og onsdag 2. november : allehelgensdag og allesjelersdag
– begge dager messe kl. 18.00 i kirken.
– søndag 6. november velsigner presten som vanlig gravene på Solvang/Tønsberg nye kirkegård etter 11-messen og vi ber for de døde. Vi oppfordrer alle som har anledning til å bli med. Kirken oppmuntrer særlig til bønn for de døde og kirkegårdsbesøk på de åtte første dagene i november. 

HVERDAGER:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!

Møte i ungdomslaget AKUTT torsdag kl. 16!

Ungdomslaget vårt, AKUTT, har første møte førstkommende torsdag kl. 16.00-18.30 i menighetslokalet. 
AKUTT
= Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg Traktene
NUK (Norges Unge Katolikker) sitt lokallag i vår menighet

Velkommen alle ungdommer i menigheten (fra 8. klasse og oppover)!!!
Pizza, snacks, brus, quiz og mye mer.
Les mer om AKUTT og om NUK her

Ministrantsøndag 30. oktober 2022

Vil du bli ministrant? Eller er du ministrant allerede?
Søndag 30. oktober er det ministrantsøndag etter 11-messen. Vi møtes i kirken kl. 12.30 og holder på til 15.00. Vi øver, spiser pizza og blir kjent som ministrantlag. Alle barn fra 3. klasse og ungdom i St. Olav kirke kan være med!

Send gjerne en e-post til voksenleder for ministrantene hvis du vil være med: Sigurd.Hareide@gmail.com
Les mer om ministrantlaget her.

Caritasmøte torsdag 27. oktober

Torsdag 27. oktober blir det igjen Caritasmøte i menigheten.
Vi starter med messe i kirken kl. 12.00.  Etterpå blir det hyggelig samvær med bevertning i menighetslokalet.

Svein Erik Tandberg holder et foredrag med tittelen «Jerusalem som uttrykk for det sakrale i kirkens musikk».  

Templet i Jerusalem eksisterer ikke lenger. I «fysisk» forstand har det vært fraværende gjennom det meste av kristendommens historie. Ikke desto mindre har dette tempelanlegget i mange troende menneskers forestillinger hatt, og har fremdeles en sentral plass, blant annet som endetidsmotiv: «det nye Jerusalem» og «den nye tempelbygning», men også som et eldgammelt bilde for skjønnheten i den religiøse kunsten. Det har også tjent som «modell» for kristne katedraler og storslagne kirkebygg, men også som metafor for menneskets «indre åndelige tempel». Et velkjent eksempel fra musikken kan sies å være Claude Debussys «Den sunkne katedral»».

Stilistisk representerer dette verket impresjonistiske klangkunst, og kan sies å være et musikalsk forsøk på å skildre en «tilsløret» fortid, dens storhet, men også dens gåtefullhet. Det vil si gjennom indre bilder som musikken skal skape hos lytteren. Denne type forestillinger gjorde seg dessuten sterkt gjeldende på 1800-tallet – i litteratur, i billedkunst og innenfor musikken. Gjennom noen tekster skal vi se nærmere på hvordan forestillinger om tempelet på Sionsfjellet i Jerusalem har vært en kilde til å oppfatte kirkemusikken som sakral (eller hellig). Det ble imidlertid satt strenge stilistiske kriterier for hva som kunne gjelde som kirkelig musikk. Dette var også temaet for mitt bidrag til antologien «Jerusalemkoden», sier Svein Erik Tandberg.

VELKOMMEN!

Program for september til januar her.