Ungdomslaget starter opp igjen 1. september!

Fredag 1. september klokken 18 – 21 starter AKUTT (Ungdomslaget i St. Olav Tønsberg, Aktiv Katolsk Ungdom i Tønsberg-Traktene) opp igjen:

*   Messe i kirken
*   Pizza og snacks (i menighetslokalet)
*   Årsmøte i AKUTT, med blant annet valg av styre
*   Sosialt og gøy

Neste møte i AUTT er i samarbeid med konfirmantkatekesen, lørdag 16. september klokken 18 – 21. Vi startet med messe i kirken, deretter samling i Misjonshuset, Svend Foyns gate 19, som kirken leier til ungdomsarbeid og katekese i byggeperioden.