Caritaskafé torsdag 28. september

Det blir ny caritaskafé torsdag 28. september:
Vi starter med messe kl. 12.00.
Deretter blir det hyggelig samvær med enkel bevertning i menighetslokalet. 

Etter ønske fra mange vil Per Evtun fortsette der han slapp 25. mai med foredraget «Fra den barmhjertige samaritan til moderne sykehus».

VELKOMMEN TIL HYGGELIG FORMIDDAGSMØTE!