Trenger du skyss til kirken?

  1. Trenger du skyss til kirken søndag formiddag eller vet du om noe som trenger det?
  2. Eller kan du ta med deg en eller flere ekstra i bilen på vei til kirken? I så fall er det flott om du kan stå på vår liste over dem vi kan ringe til når noen trenger skyss.
  3. I begge tilfeller: Ta kontakt med diakon Sigurd Hareide som går gjennom listen over hvem som tilbyr skyss til kirken. Enten e-post: Sigurd.Hareide@katolsk.no eller mobiltelefon: 975 21 845
    Mer informasjon kommer senere i september.