Årsmøte/orienteringsmøte søndag 8. oktober

Menighetsrådet inviterer til et årsmøte som starter ca. 12.15 søndag 8. oktober med følgende orienteringer:
– om menighetsrådets arbeid ved menighetsrådsleder Mariusz Margielewski
– om byggeprosjektet ved leder i bygningskomiteen Sigurd Hareide
– om økonomien ved medlem i finansrådet Hai Vu
Vel møtt! Vi satser på at møtet er ferdig senest kl. 13.15.