Datoer for lørdagskatekesen etter nyttår

Viktig beskjed om datoer for lørdagskatekeser etter nyttår:
13.jan., 10.feb., 9.mars og 13.april
(Alle annen info om katekesen finnes under «Katekese»)