Informasjon om valg til menighetsråd i St Olav kirke i Tønsberg

Det skal være valg til nytt menighetsråd i første halvdel av juni.

Valgkomiteen består av Ewald Nebelung (926 11 456), Øyvind Oppegård (413 61 909) og Gunnhild Bærø (404 08 311).  Vi skal i tiden framover arbeide med å finne personer som ønsker, og har mulighet til å stille til valg.

Kort kan vi si at menighetsrådets hovedoppgave er å støtte presten i det pastorale arbeidet. Vi kan nevne arbeid blant barn og unge som katekese og AKUTT. Vi har en Caritasgruppe som har kafe med foredrag/underholdning en gang i måneden. Vi har en besøkstjeneste som besøker syke og gamle. Andre grupper vi har i menigheten er Marialegionen og lekfransiskanerne. Dessuten har vi et kirkekor som deltar ved søndagsmessen og andre arrangement der det er ønskelig. Vi har messer på flere ulike språk der menighetsrådet bør bidra til å binde sammen alle katolikker på tvers av språk og kultur.

Du må ikke delta i alle disse gruppene, men du må være opptatt av hvordan det går med dem ved å ta kontakt, og spørre om de trenger hjelp og støtte til noe. Dersom de trenger det, er det menighetsrådets oppgave å bidra med slik støtte og hjelp.

Hva ønsker vi av deg som vil stille til valg?

Det viktigste i første omgang er at du ønsker å gi av din tid og dine krefter til kirkens arbeid. Det betyr kanskje at du i en periode vil prioritere dette arbeidet høyt.

Vi kommer til å spørre dere ved direkte henvendelse. Det er også fint om du kan melde deg selv dersom du tenker at dette er noe du kan bidra med.

Med hilsen
Valgkomiteen

Les også Statutter for menighetsråd i Oslo katolske bispedømme.