Messetider for mars 2024

[NB! Fra første søndag i februar innførte vi «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» som vil ha en full kalender for måneden med alle messer og planlagte aktiviteter. Månedsbladet deles ut i kirken og vil bli publisert her på hjemmesiden]

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 25. mars]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 3. mars kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
10. mars kl. 13.00
– vietnamesisk: 17. mars kl. 13.30
– kroatisk: 25. mars kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– lørdag 9. mars: Katekesemesse kl. 14.00 v/ biskop Bernt Eidsvig en med velsignelse av kirkeklokken og enkel mottakelse i Misjonshuset som vi leier
tirsdag 19. mars: Den hellige Josef. Jomfru Marias brudgom – aftenmesse kl. 18 (festdag)
– langfredag 29. mars: (faste- og abstinensdag) 
egen oversikt for den stille uke finnes i Månedsbladet og publiseres senere her på hjemmesiden

HVERDAGER:
– mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
– KORSVEI KL. 17.30 HVER FREDAG I FASTETIDEN!
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!