Katolsk forum torsdag 27. september

Legfolket i Kirken – Frans av Assisis visjon
v/ p. Hallvard Hole OFM
P. Hallvard er fransiskaner og tilhører kommuniteten i Larvik. Han er prest og feirer messer på polsk i menigheten vår.

Det annet vatikankonsil ga legfolket en større plass i Kirkens virke og misjon, med rette. Denne bevisstheten har fulgt oss de siste tiårene, men vi er stadig underveis. Pave Frans har dessuten den siste tiden kommet med klare oppfordringer til å ta et oppgjør med klerikalisme, som på sin måte kan skape usunne miljø innad i Kirken. Dette utfordrer oss til å tenke videre om prestens rolle, men også om legfolkets rolle. Hellige Frans av Assisi inspirerte mange mennesker av sin tid, og inspirerer i vår tid, ikke minst legfolk. Gjennom hans liv og hans skrifter kan vi bli kjent med hans visjon for legfolket.

Sted: Menighetssalen i St. Olav kirke
Klokkeslett: 19.00.
Billettpris: 50 kr. Dette inkluderer foredrag og et enkelt kveldsmåltid. Studenter: Gratis

Se resten av høstprogrammet her: Katolsk forum høsten 2018.