Oppdaterte messetider i september (updated)

Fra 20. september er det igjen messe på polsk hver søndag kl. 09.00

For information in English, click here.

Søndager:
– Messe på polsk kl. 09.00 hver søndag
– Messe på norsk kl. 11.00 hver søndag
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å registrere seg på stedet).

Messer på andre språk søndager:
– Vietnamesisk: søndag 6. september kl. 13.30
– Filippinsk/engelsk: søndag 13. september kl. 13.30
– Litauisk: søndag 27. september kl. 14.00
– Kroatisk: søndag 27. september kl. 16.00
– Polsk: se ukedager nedenfor

Ukedager:
Tirsdag, onsdag, fredag og lørdag: messe på norsk kl. 18.00
Torsdag: messe på polsk kl. 18.00