Messetider i februar 2022 (oppdatert 12. februar)

Oppdatering 12. februar: Regjeringen og helsemyndighetene har opphevet alle nasjonale tiltak gjeldende fra lørdag 12. februar kl. 10.
Det betyr at menighetene kan vende tilbake til det normale uten noen begrensninger: 
– kravet og anbefalingen om en meter avstand er opphevet
– kravet om munnbind er opphevet
– kravet om «faste tilviste plasser» er opphevet

– gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt
– arrangementer som katekese, kirkekaffe, samlinger, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger
– billettsystemet er tatt ut av drift

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 13. februar kl. 13.00
litauisk: søndag 13. februar kl. 15.00
vietnamesisk: søndag 20. februar kl. 13.30
kroatisk: søndag 27. februar kl. 16.00

Ukedager (ikke elektronisk påmelding):
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!