Messetider for mai 2022 (oppdatert)

(Oppdatering 10. mai under ukedager nedenfor og for lørdager med konfirmasjonsmesse og førstekommunion.)

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 8. mai kl. 13.00
litauisk: søndag 8. mai kl. 15.00
vietnamesisk: søndag 15. mai kl. 13.30
kroatisk: søndag 22. mai kl. 16.00

Konfirmasjonsmesser:
– lørdag 21. mai kl. 10.00 og 12.00, ingen aftenmesse

Kristi himmelfartsdag, torsdag 26. mai:
– høymesse kl. 11.00

Førstekommunionsmesser: 
– lørdag 28. mai kl. 10.00 og 12.00, ingen aftenmesse

Ukedager:
OPPDATERING 10. MAI:
Tirsdag 17. mai, morgenmesse kl. 08.00 i kirken
Onsdag 25. mai, morgenmesse kl. 08.00 i kapellet, pga. skriftemål og øvelse for førstekommunionsbarn ettermiddag i kirken.
VANLIG ORDNING ELLERS:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken

lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!