Messetider for august 2022

SØNDAGER og HØYTIDSDAGER:
Messe på norsk kl. 11.00
(Det er ikke messe på polsk i august. Neste messe på polsk etter sommeren er 4. september kl. 09.00)
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 14. august kl. 13.00
vietnamesisk: søndag 21. august kl. 13.30
Mandag 15. august, Jomfru Marias opptagelse i himmelen: – høymesse kl. 18.00 i kirken

UKEDAGER:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!