Messer i julehøytiden 2022

[31.12. Oppdatert med messe på tamilsk 1. januar]
Julaften – lørdag 24. desember:
 Midnattsmesse kl. 23.00 (med røkelse) (OBS! Ingen aftenmesse kl. 18.00!)
1. juledag – søndag 25. desember: 
– Messe på polsk kl. 09.00
– Julehøymesse på norsk kl. 11.00
– Messe på kroatisk kl. 16.00
2. juledag – mandag 26. desember:
– Messe på vietnamesisk kl. 14.00
Fra tirsdag 27. til lørdag 31. desember: 
– Aftenmesse kl. 18.00 i kirken
– NB! Kirkekoret synger fra 17.30 til messen starter kl. 18 fredag 30. desember, dagen da festen for den hellige familie feires i år (siden 1. juledag er på en søndag)
Nyttårsdag – søndag 1. januar 2023:
– Messe på polsk kl. 09.00
– Høymesse på norsk kl. 11.00 (med røkelse)
– Messe på tamilsk kl. 13.00

[Messetider for adventstiden/før 24.12. HER]

GI EN JULEGAVE til St. Olav kirke og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!