Caritasmøte 27. april

Igjen er det tid for caritasmøte. Som vanleg  er det messe i St. Olav kyrkje kl. 12.00. Deretter vert det hyggemøte i menighetssalen med kaffe, kaker,  brødmat, og ein hyggeleg prat.

Ola Breivega held foredraget Salmen «Leid milde ljos» og korleis den vart til.

Diktet Lead, kindly light vart skrive i 1833 av den engelske presten John Henry Newman, som sidan vart romersk kardinal. Skotten Charles Henry Purday sette tonar til diktet i 1860, som med det vart ein salme. Peter Hognestad, luthersk prestelærar og biskop førde salmen over til norsk i 1914. Føredraget handlar om desse tre mennene og salmen dei skapte.

VELKOMEN TIL HYGGELEG FORMIDDAG!

Se hele vårprogrammet her.