Messetider i den stille uke og påsken 2024

[oppdatert 26.3. med messe på ukrainsk påskeaften, lørdag 30.3. kl. 18.30-20.30]
Palmesøndag, 24. mars
(aftenmesse lørdag 23. mars kl. 18.00 feires som palmesøndagsmesse)
09.00 messe på polsk
11.00 høymesse med palmevigsel og prosesjon [med røkelse]
16.00 messe på kroatisk

Mandag, 25. mars: 08.00 messe i kapellet
Tirsdag, 26. mars: Ingen messe! (Oljevigselsmesse i domkirken, Oslo)
Onsdag, 27. mars: 17.00 anledning til skriftemål, 18.00 aftenmesse

Skjærtorsdag, 28. mars (innsamling av fastebøsser)
18.00 aftenmesse til minne om Herrens nattverd [med røkelse]
19.30 felles tilbedelse på norsk [NB! Rett etter messen]
20.00 tilbedelse på tamilsk
20.30 på polsk
21.00 på filippinsk/engelsk
21.30 på vietnamesisk

Langfredag, 29. mars
10.30 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.30 retrett og skriftemål på vietnamesisk
15.00 feiring av Herrens lidelseshistorie
16.30 økumenisk korsvandring fra torget

Påskeaften, lørdag 30. mars
11.00–12.00 velsignelse av påskemat
18.30-20.30 messe på ukrainsk
22.00 påskevigilien [med røkelse]

Påskedag, søndag 31. mars (Obs! Sommertid!)
09.00 messe på polsk
11.00 høymesse på norsk

2. påskedag, mandag 01. april
11.00 messe i kirken

Tirsdag til og med lørdag i påskeoktaven: 18.00 aftenmesse i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!