Messetider for julen 2019

Messetider for julen (oppdatert 20/12)
24. desember, julaften:
– kl. 16.30 messe på litauisk
– kl. 22.30 julesanger før midnattsmessen ved St. Olav kirkekor
– kl. 23.00 midnattsmesse

25. desember, juledag:
– kl.09.00 messe på polsk
– kl. 11.00 høymesse

26. desember, andre juledag/den hellige Stefan – Kirkens første martyr:
– kl. 15.00 messe på vietnamesisk
– kl. 18.00 messe på polsk

27. desember, tredje juledag/den hellige evangelisten Johannes:
– kl. 18.00 aftenmesse

28. desember (lørdag):
– kl. 18.00 søndagsmesse

29. desember (søndag), den hellige familie:
– kl. 09.00 messe på polsk
– kl. 11.00 høymesse
– kl. 16.00 messe på kroatisk

1. januar 2020, Guds hellige mor Maria: kl. 13.00 høymesse

Kirkeakademiet 4. november om Norges første trykte bøker

Kirkeakademiet mandag 4. november kl 19.00 på Slottsfjellmuseet:
Sigurd Hareide: «Lux – gamle bøker i nytt lys»

Bokåret 2019 er en nasjonal feiring av boken i anledning av at det i år er 500 år siden Norges første trykte bok kom ut, alterboken Missale Nidrosiense.

Universitetslektor Sigurd Hareide forsker på gudstjenestefeiringen i middelalderen og på reformasjonstiden og kjenner boken bedre enn de fleste. I sitt foredrag vil han fortelle om hvordan denne alterboken, sammen med Norges eldste håndskrevne bok – prekensamlingen G

ammelnorsk homiliebok – kan gi oss en bedre forståelse av middelalderens gudstjenester. Etter foredraget blir det omvisning i Slottsfjellsmuseets utstilling Lux: tro og hellighet i middelalderen ved konservator  Cecilia Gustavsen. Inngang kr. 100,- Medlemmer av kirkeakademiet og studenter har gratis adgang.

(Bilde ved Gunnerusbiblioteket, Trondheim)