Gudstjenestetider i den stille uke og påsken 2022

Melding fra Oslo katolske bispedømme:
Messeplikten gjeninnføres (melding også på polsk i lenken)

Palmesøndag, 10. april
09.00 messe på polsk
11.00 høymesse med palmevigsel og prosesjon
13.00 messe på filippinsk/engelsk
15.00 messe på litauisk

Mandag, 11. april
08.00 messe i kapellet
Tirsdag, 12. april
Ingen messe! (Oljevigselsmesse i Oslo)
Onsdag, 13. april
17.00 anledning til skriftemål
18.00 aftenmesse

Skjærtorsdag, 14. april (innsamling av fastebøsser)
18.00 aftenmesse til minne om Herrens nattverd,
deretter agapemåltid i menighetslokalet
20.00 felles tilbedelse på norsk
20.30 tilbedelse på engelsk
21.00 på polsk
21.30 på vietnamesisk

Langfredag, 15. april
10.30 korsveiandakt og skriftemål på polsk
12.00 retrett og skriftemål på vietnamesisk
15.00 feiring av Herrens lidelseshistorie
16.30 økumenisk korsvandring fra torget

Påskeaften, lørdag 16. april
(11.00 – 12.00 velsignelse av påskemat)
22.00 påskevigilien

Påskedag, søndag 17. april
09.00 messe på polsk
10.30 laudes
11.00 høymesse på norsk

2. påskedag, mandag 18. april
11.00 messe i kirken
13.30 messe på vietnamesisk

Tirsdag – lørdag i påskeoktaven
18.00 aftenmesse

Messetider for april 2022

Søndager:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00
Messe på andre språk:
filippinsk/engelsk: søndag 10. april kl. 13.00
litauisk: søndag 10. april kl. 15.00
vietnamesisk: mandag 18. april (2. påskedag) kl. 13.30
kroatisk: søndag 24. april kl. 16.00

Den stille uke (palmesøndag til påskeaften): Eget program

Ukedager:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet,
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!