Oppdaterte messetider i september (updated)

Fra 20. september er det igjen messe på polsk hver søndag kl. 09.00

For information in English, click here.

Søndager:
– Messe på polsk kl. 09.00 hver søndag
– Messe på norsk kl. 11.00 hver søndag
Påmelding via BILLETT.KATOLSK.NO (eventuelt ved å registrere seg på stedet).

Messer på andre språk søndager:
– Vietnamesisk: søndag 6. september kl. 13.30
– Filippinsk/engelsk: søndag 13. september kl. 13.30
– Litauisk: søndag 27. september kl. 14.00
– Kroatisk: søndag 27. september kl. 16.00
– Polsk: se ukedager nedenfor

Ukedager:
Tirsdag, onsdag, fredag og lørdag: messe på norsk kl. 18.00
Torsdag: messe på polsk kl. 18.00

Katekesen starter lørdag 12. september

Katekesen starter lørdag 12. september. Programmet for dagen 12. september er samme samme som resten av året, men med noen foreldremøter som ekstra denne gangen:
1. – 8.klasse møter klokken 11 og er ferdig etter messen klokken 15.
(Førstekommunikantenes foresatte (3. klassingene) har foreldremøte rett etter messen, inne i kirken.)
Konfirmantene og foresatte kommer til messen klokken 14 samme dag, og det er foreldremøte sammen med konfirmantene for disse i menighetslokalet rett etter messen, fulgt av den første undervisningsøkta for konfirmantene (ferdig 17:30).
Alle barn og ungdom får mat denne dagen og alle de andre katekesedagene.

Se katekesens egen side for oversikt over katekesedatoer hele året.

Om pave Frans i kirkeakademiet mandag 14. september

Tønsberg kirkeakademi inviterer til spennende foredrag mandag 14. september kl. 19 i Tønsberg domkirke (gratis for medlemmer/kr. 100,- for ikke-medlemmer):

Janne Haaland Matláry innleder om
PAVE FRANS: HVEM ER HAN, HVA VIL HAN?
Fra kirkeakademiets introduksjon til møtet:
Som universitetslærer, statsviter, politiker og spaltist, er professor dr. philos ved UiO, Janne Haaland Matláry, en kjent stemme i samfunnsdebatten. Som rådgiver for Det pavelige råd for rettferdighet og fred og som medlem av Det pavelige akademi for sosialvitenskapene, har Haaland Matlary også inngående kunnskap om Pave Frans og hans virke som leder av kristenhetens største trossamfunn. Da Jorge Maria Bergoglio i 2013 ble valgt til pave etter Pave Benedikts overraskende avgang og tok navn etter den hellige Frans av Assisi (1182 – 1226), fikk dette oppmerksomhet langt utover Den romersk-katolske kirke. For første gang valgte Den katolske kirke en pave utenfor Europa. Hans gjerning er blitt møtt med både begeistring og skepsis. Janne Haaland Matlary tar oss på innsiden av debatten og hva som preger Pave Frans enestående gjerning.

Les hele høstprogrammet til kirkeakademiet her.