Messetider for jul og nyttår

23.12. 4. søndag i advent:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse

24.12. Julaften:
– 15.00 familiemesse m/julespill
– 16.30 julemesse på litauisk
– 23.00 midnattsmesse (fra 22.30: julenattsmeditasjon ved St. Olav kirkekor)

25.12. 1. juledag:
– 09.00 julemesse på polsk
– 11.00 høymesse

26.12. 2. juledag:
– 13.30 julemesse på vietnamesisk

27.12.: aftenmesse kl. 18.00
28.12.: aftenmesse kl. 18.00
29.12.: aftenmesse kl. 18.00

30.12. Den hellige familie:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse

31.12.: morgenmesse kl. 08.00 i søstrenes kapell

1.1.19 Nyttårsdag:
– 13.00 høymesse

6.1. Herrens åpenbaring:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse m/julespill (juletrefest i menighetslokalet etter messen)
– 14.00 messe på litauisk
– 16.00 messe på kroatisk

Menighetstur til Vilnius og Litauen 10.-14. juni 2019

Oppdatert informasjon 30. november 2018:
Turen er nå oppgradert med flere plasser. Det er derfor igjen mulighet til foreløpig påmelding til turen på menighetskontoret.

Reiseledere p. Johannes Vu og p. Valdemaras Lisovskis.

Pris ca 5000 kr per person i dobbeltrom og ca 6000 per person i enkeltrom.
Foreløpig påmelding på skjema på menighetskontoret.
Begrenset antall.

Caritasmesse torsdag 29. november

Vi starter som vanlig med messe kl. 12.00.
Deretter blir det hyggelig samvær med bevertning i menighetslokalet.  I tillegg vil Per Evtun holde et foredrag under temaet «Ikoner – det hellige bildet».
Håper så mange som mulig har anledning til å møte til et hyggelig samvær og et spennende foredrag.

Adventsretrett 7.-9. desember

Adventsretrett: «Bot og bedring»
v/sr. Anne Bente Hadland O.P.  (følg lenken til presentasjon på katolsk.no)            

Fredag 7. des:
– Aftenmesse kl 18:00
– «Bot og bedring». Introduksjon til tema i menighetssalen kl 19:00
– Enkel kveldsmat og samtale

Lørdag 8. des:
– «Bot og sakrament». Foredrag i menighetssalen kl 15:00
– Middag og samtale kl 16:00
– Anledning til skrifte kl 17:00
– Høymesse kl. 18:00, Marias uplettede unnfangelse
– «Følg meg!», men hvordan. Foredrag i menighetssalen kl 19:00

Søndag 9. des:

– Laudes 10:30
– Høymesse 11:00
– Kirkekaffe (adventsaksjon, ungdomslaget/Akutt)