Messetider for jul og nyttår i St. Olav kirke, Tønsberg

(Det er fortsatt ledige plasser på menighetstur til Litauen i juni
– mer informasjon her)

24.12. Julaften:
– 15.00 familiemesse m/julespill
– 16.30 julemesse på litauisk
– 23.00 midnattsmesse (fra 22.30: julenattsmeditasjon ved St. Olav kirkekor)

25.12. 1. juledag:
– 09.00 julemesse på polsk
– 11.00 høymesse

26.12. 2. juledag:
– 13.30 julemesse på vietnamesisk

27.12.: aftenmesse kl. 18.00
28.12.: aftenmesse kl. 18.00
29.12.: aftenmesse kl. 18.00

30.12. Den hellige familie:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse

31.12.: morgenmesse kl. 08.00 i søstrenes kapell

1.1.19 Nyttårsdag:
– 13.00 høymesse

6.1. Herrens åpenbaring:
– 09.00 messe på polsk
– 11.00 høymesse m/julespill (juletrefest i menighetslokalet etter messen)
– 14.00 messe på litauisk
– 16.00 messe på kroatisk

Norskkurs i menigheten

Caritasgruppen i St. Olav Tønsberg har hver mandag kl 18- 20 språktreningsgruppe i menighetslokalet. Den er åpen for alle som hører til menigheten og som vil lære å mestre norsk bedre. Kurset er ikke kompetansegivende, dvs. en får ikke kursbevis eller eksamen. Lærer kan evt. skrive attest på at en har deltatt. Noen arbeidsgivere kan tillegge dette verdi.

Bildet nedenfor viser siste kurskveld før jul da studentene måtte lage norsk julegrøt ved å kun snakke norsk sammen på kjøkkenet. Med polsk, vietnamesisk, irsk bakgrunn i skjønn forening ble det en lystig seanse.

Vi har plass til flere etter jul. Starter 7. januar kl 18. Ring Oddbjørg Alise Dahle for påmelding 41335684.