Caritasmøte 31. august med foredrag om kirkebyggingen i 1958

Vel møtt til caritasmøte i St. Olav kirke torsdag 31. august!
Som vanlig starter vi med messe kl. 12.00 i kirken. Deretter er det hyggemøte i menighetssalen med kaffe, kaker, brødskiver, og en hyggelig prat. Og til sist er det foredrag, denne gangen om byggingen av kirken vår, et passende emne nå som vi bygger ut menighetssalen og bygger kirketårn:

St. Olav kirkes murerarbeid i 1958
Ved pensjonert murermester André Bentzen som selv var med på å mure St. Olav kirke i 1958. Han forteller at mureteknikken er sjelden og at særlig muringen av det buede taket var en spennende utfordring for murerne.

St. Olav kirke da kirken var ny

Vel møtt! Totalt varer møtet til ca. 14.00/14.30.