Nytt månedsblad for St. Olav kirke

Første søndag i februar 2024 lanserer vi St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke.
Målet med månedsbladet er å gi en bedre oversikt over hva som skjer den kommende måneden. Vi kopierer det opp til utdeling i kirken og publiserer det her på hjemmesiden. I løpet av en måned kan det selvsagt skje endringer i planene. Følg derfor med på hjemmesiden også!
Her er første utgave: