Nytt fra menighetsrådet

Menighetsrådet (oversikt over medlemmene her) hadde møte 18. januar med bl.a. disse sakene: 
a) Informasjonsarbeid: Månedsblad innføres fra februar, og noen punkter fra møtet publiseres på nettsiden vår.
b) Det er stort behov for kateketer og ny koordinator for katekesen (Terese Ranek slutter som koordinator til sommeren etter stor innsats lenge). Kan du bidra? Meld deg til menighetsrådet eller p. Johannes.
c) Sakristiet bak i kirken kan benyttes dersom foreldre har behov for å trekke seg tilbake under messen (med nybygget blir det enda bedre muligheter)
Neste møte er 5. mars.