Messetider i september

Det er tillatt med 80 deltakere i kirken vår pr. messe. 
Påmelding via BILLETT. KATOLSK.NO  for søndagsmesser. 
Den ordinære messeplikten på søndager og helligdager er midlertidig opphevet pga. pandemien, og det er mulig å følge messen på søndager digitalt via katolsk.no.

Søndagsmesser:
– lørdager kl. 18.00 på norsk
– søndager kl. 09.00 på polsk
– søndager kl. 11.00 på norsk
– søndagsmesser på andre språk:
Filippinsk/engelsk: søndag 12. september kl. 13.00
Vietnamesisk: søndag 19. september kl. 13.30
Kroatisk: søndag 26. september kl. 16.00

Messe på hverdager:
– mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i kapellet
– tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
+ lørdager kl. 18.00 i kirken (søndagsmesse)
OBS: Ingen messe fra 14. til 16. september.

Støtt St. Olav menighet økonomisk:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!