Kirkekaffe igjen – behov for flere som kan bidra!

Vi planlegger å starte opp igjen med normal kirkekaffeservering snart.
For å få dette i gang, trenger vi minst fire nye medhjelpere (dette skyldes at to grupper har sluttet av ulike grunner).
Å være med på denne tjenesten i menigheten kan være en fin måte å bli kjent med nye mennesker, og dermed bygge fellesskapet vårt. Vi skal ha seks grupper, slik at det er seks uker mellom hver gang du må møte, hvis du blir med. Vi har også vikarer som kan stille opp hvis du er forhindret en søndag.
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med Oddbjørg Alise Dahle (413 35 684)