Messetider i mars 2023

SØNDAGER:  
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00)
Messe på andre språk:
tamilsk: 5. mars kl. 13.00
filippinsk/engelsk: 12. mars kl. 13.00
vietnamesisk: 19. mars kl. 14.00
– kroatisk: 26. mars kl. 16.00

HØYTIDSDAG I MARS:
25. mars (lørdag): Herrens bebudelse – aftenmesse kl. 18.00 [røkelse benyttes].

RETRETTER I FASTETIDEN: 
på polsk 3.-5. mars og på norsk 11.-12. mars 

HVERDAGER:
mandag og torsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
tirsdag, onsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken (NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag – flyttet fra onsdager)
fredager i fastetiden: KORSVEI kl. 17.30 (før messen)
lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller

– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!