Caritasmøte 25. mai

Igjen er det tid for caritasmøte. Som vanlig  er det messe i St. Olav kirke kl. 12.00. Deretter er det hyggemøte i menighetssalen med kaffe, kaker, brødskiver, og en hyggelig prat.

Per Evtun holder foredraget «Fra den barmhjertige samaritan til moderne sykehus».

Vi tar for gitt at vi har et godt helsevesen, men veien dit har vært kronglete. Både på grunn av vitenskapelige sidespor og faglig prestisje, og uklarhet om samfunnets oppgaver. Det nevnes ikke ofte, men kirkens betydning har vært grunnleggende. Disse og andre aspekter belyses i dette foredraget.

VELKOMMEN TIL HYGGELIG FORMIDDAGMØTE!