Messetider for februar 2024

[NB! Fra første søndag i februar innfører vi «St. Olavsposten – månedsblad for St. Olav kirke» som vil ha en full kalender for måneden med alle messer og planlagte aktiviteter. Månedsbladet deles ut i kirken og vil bli publisert her på hjemmesiden]

SØNDAGER:
Messe på polsk kl. 09.00
Messe på norsk kl. 11.00 (+ lørdager kl. 18.00) [Røkelse benyttes 4. februar]
Messe på andre språk:
– tamilsk: 4. februar kl. 13.00
– filippinsk/engelsk: 
11. februar kl. 13.00
– vietnamesisk: 18. februar kl. 13.30
– kroatisk: 25. februar kl. 16.00

SÆRSKILTE DAGER:
– fredag 2. februar: HERRENS FREMSTILLING I TEMPLET – aftenmesse kl. 18 med velsignelse av lysene [røkelse benyttes]
– onsdag 14. februar: ASKEONSDAG (faste- og abstinensdag) – aftenmesse kl. 18 med utdeling av asken

HVERDAGER:
– mandag og onsdag: messe kl. 08.00 i St. Elisabeth-søstrenes kapell,
– tirsdag, torsdag og fredag: messe kl. 18.00 i kirken
(NB! Sakramental tilbedelse etter messen hver fredag)
KORSVEI KL. 17.30 HVER FREDAG I FASTETIDEN!
– lørdag: søndagsmesse kl. 18.00 i kirken

STØTT St. Olav menighet og/eller bli fast giver:
– ved å gi kollekt eller andre gaver, vippsnummer og kontonummer her, eller
– ved å gi engangsbeløp eller faste gaver til byggeprosjektet vårt:
Se bilder, les om og støtt St. Olav kirkes byggeprosjekt!