Søndagsmesser 13.-14. november

Pga. skjerpede smitteverntiltak er det nå bare plass til 50 personer i kirken ved hver messe. Denne helgen feires følgende søndagsmesser:
18.00 lørdag 14. november: Messe på norsk – registrering på stedet
09.00 søndag 15. november: Messe på polsk – helst elektronisk registrering
11.00 søndag 15. november: Messe på norsk – helst elektronisk registrering
13.30 søndag 15. november: Messe på vietnamesisk – helst elektronisk registrering

Elektronisk registrering skjer som før ved bruk av billett.katolsk.no.
Møt tidlig for å unngå kø ved registreringen.